پایش هیدروکربن های نفتی در آب

پایش هیدروکربن های نفتی در آب همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. ترکیبات نفتی معمولا انحلال پذیری بسیار پایینی در آب دارند و حضور مقادیر بسیار کم محلول در آب از این مواد سبب ایجاد بوی نامطبوع می گردد.
منابع تامین آب عموما باید فاقد هرگونه ترکیبات روغنی باشند اما زندگی شهرنشینی در کنار حوادث غیر منتظره همواره مسبب حضور ترکیبات نفتی در آب می شوند. حوادث جاده ای مانند واژگون شدن تانکرهای حمل سوخت در رودخانه، شستشوی غیر مجاز تانکرها در کنار رودخانه ها، نفوذ سوخت موتورخانه منازل مسکونی و... همگی از حوادث پیش بینی نشده برای حضور مواد نفتی در منابع آب شرب به شمار می روند.
 

روش فلوئورسانی:

جدیدترین و قابل اعتمادترین روش اندازه گیری آنلاین ترکیبات نفتی در آب، روش فلوئورسانی است. در روش فلوئورسانی، نور با طول موج مشخص به نمونه تابانده می­شود، این نور توسط نمونه جذب شده و سپس در طول موج متفاوت نشر می گردد که معیار اندازه گیری ترکیبات نفتی قرار می گیرد. از آنجایی که تمامی ترکیبات آلی دارای خاصیت فلوئورسانی نیستند و تنها PAH ها این ویژگی را دارا هستند، روش فلوئورسانی به روشی با گزینش پذیری بسیاربالا در کنار حد تشخیص بسیارخوب (پایین) برای شناسایی ترکیبات نفتی(oil in water)  تبدیل شده است
.

 
تمامی فراورده های مشتقی از نفت خام مانند بنزین، گازوئیل، انواع روان کننده­ها و... حاوی دسته ای از ترکیبات هیدروکربنی با چند حلقه آروماتیک (PAH) هستند. یکی از ویژگی های این ترکیبات (PAHها) خاصیت فلوئورسانی آنهاست. از آنجایی که قابلیت نشر فلوئورسانی در ترکیبات PAH بسیار بالا است و از طرف دیگر تمامی ترکیبات نفتی حاوی درصدی از PAH ها هستند، آشکارسازی ترکیبات PAH توسط سنسورهای فلوئورومتری منجر به شناسایی انواع مواد نفتی در آب می گردد (Oil in water).

سنسور enviroFlu-HC: شناسایی و اندازه گیری ترکیبات نفتی محلول و معلق

سنسور enviroFlu-HC راهکار کمپانیTriOS برای اندازه گیری و آشکارسازی انواع مشتقات نفتی(oil in water) در آب است. این سنسور با استفاده از تکنیک فلوئورسانی، شناسایی تمامی ترکیبات PAH را در آب با حد تشخیص بسیار پایین(0.1ppb) ممکن نموده است. سرعت پاسخ دهی این روش بسیار بالا است و می توان به شکل واقعا پیوسته، مقدار Oil در آب را اندازه­گیری نمود. حساسیت بسیار بالا و گزینش پذیری بالا در روش فلوئورسانی، سبب می شود تا شناسایی Oil در مقادیر بسیار پایین (حتی بدون ایجاد بو در آب) و بدون مزاحمت سایر مواد انجام پذیرد.