کدورت چیست:

کدورت معیاری برای سنجش شفافیت می باشد. هر چه کدورت یک نمونه کمتر باشد بیانگر آن است که آن نمونه از میزان شفافیت بیشتری بهره مند است. کدورت یک فاکتور فیزیکی است که به علت جذب و پراکندگی scattering)( نور در اثر برخورد با مواد ناخالص یک محلول اتفاق می افتد و  به نوعی نشان دهنده حضور ذرات جامد معلق و پخش شده در آن می باشد. این ذرات می تواند یونهای حل شده در آب، گل و لای، خاک رس، ماسه و یا میکروارگانیسم ها مثل جلبک ها و باکتریها  باشند

تاریخچه کدورت:

اولین روش کدورت سنجی روش شمع جکسون بود. در این روش از یک لوله شیشه ای و یک شمع که به صورت عمود بر هم قرار می گرفتند استفاده می شد. این ظرف شیشه ای بر اساس غلظت های مختلف از محلول استاندارد مرجع حاوی1000 ppm از خاک دیاتومه (سیلیکا) در آب مقطر کالیبره می شود که هر واحد اندازه گیری که بر روی لوله کالیبره شده  قرار میگیرد معادل 1 JTU (Jackson Turbidity Units )  است، بدین معنی که  يك واحد كدورت جكسون  ( 1 JTU ) برابر با كدورت ايجاد شده توسط يك ميلي گرم خاک دیاتومه در يك ليتر آب مقطر است.
روش کار به این صورت است که نمونه آب تا زمانی که شعله شمع به طور واضح توسط چشم انسان قابل رویت نباشد در لوله شیشه ای ریخته می شود. سپس ارتفاع آب در آن نقطه خوانده و بر حسب JTU گزارش می شود.از آنجایی که  اندازه گیری در این روش به صورت چشمی است، خطای ناشی از آن بالا بوده و در مقایسه با روش های امروزی از دقت کمی برخوردار است.


                                                                      روش کدورت سنجی جکسون بر اساس عبور نور شمع از لوله حاوی آب


 

تفاوتTurbidimetery  و  Nephelometery:

کدورت سنجی
به دستگاهی که کدورت نمونه را در زوایه 180 درجه مورد سنجش قرار می دهد کدورت سنج گفته می شود. این نوع از کدورت سنج به علت زاویه 180 درجه بین منبع نور و دتکتور برای کدورت های بالا و پایین مناسب نمی باشد.
 

نفلومتری
پخش نور در زاویه 90 درجه بسیار واضح و چشمگیر است و حتی کدورت های بسیار پایین و بالا نیز در این روش قابل تشخیص است. به سنجش کدورت در زاویه 90 درجه  نفلومتری گفته می شود. واحد نفلومتری توسط سازمان محیط زیست آمریکا USEPA به عنوان واحد کدورت سنجی انتخاب گردید.

تکنیک Ratio

در اندازه گیری نمونه هایی با کدورت بالا و یا نوسانات کدورت از تکنیک Ratio استفاده می کنند. در این تکنیک علاوه بر دتکتور 90 درجه دتکتورهای دیگری شامل transmitted  ، backscatter  و forward scatter در زوایای مختلف به کار گرفته می شوند. سیگنالهای رسیده به هر کدام از این دتکتورها ثبت شده و با فرمولهای ریاضی دقیقی سنجیده می شوند و بر اساس این محاسبات عدد کدورت نهایی گزارش می شود. استفاده از این نوع از تجهیزات در صنایع لبنی، رنگ و نوشیدنی به دلیل کدورت بالا بسیار مناسب می باشد.

 

روشهای کدورت سنجی مورد تایید

USEPA Method 180.1
این روش رایج ترین روش مورد استفاده در مبحث کدورت سنجی می باشد و برگرفته از روش 2130B  استاندارد متد می باشد. منبع تابش لامپ تنگستن بوده و ویژگی آن به شرح زیر است:
· مناسب جهت تعیین کدورت آبهای با کدورت زیر NTU 1
· مورد تایید EPA
· مناسب جهت تعیین کدورت نمونه با ذرات ریز
· نامناسب جهت تعیین کدورت نمونه های رنگی
 

 ISO Method 7027
این روش بیشتر در صنایع نوشیدنی مورد استفاده قرار میگیرد و در اروپا رایج می باشد و منبع تابش در آن LED با طول موج 860 نانومتر و یا  .لامپ تنگستن در کنار فیلتر جهت گزینش این طول موج می باشد. ویژگی های این متد به شرح زیر است:
· مناسب جهت نمونه های رنگی
· مناسب جهت نمونه با ذرات درشت
· نامناسب برای نمونه های با کدورت کم
 

محلول های استاندارد

برای اندازه گیری دقیق کدورت در محل،  آزمایشگاه و به صورت آنلاین و همچنین انجام اعتبارسنجی، به استانداردهای با کیفیت نیاز است  در حال حاضر تنها دو نوع استاندارد توسط  USEPA، ASTM، standard methods  و دیگر سازمان های نظارتی شناخته و تائید شده اند که عبارتند از فرمازین و SDVB)AMCO AEPA-1 (
 

فرمازین

فرمازین رایج ترین محلول استاندارد است که جهت کالیبراسیون در کدورت سنجی به کار می رود. این محلول از مخلوط هیدرازین سولفات و هگزامتیلن تترآمین بدست می آید. به دلیل تکرار پذیری در پخش نور در این محلول، از آن جهت استاندارد کدورت سنجی استفاده می گردد و از سال 1926 تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
 

AMCO AEPA-1  

استانداردهای کدورت AMCO AEPA-1  یک تعلیق تثبیت شده از کوپلیمرهای دارای اتصال عرضی استایرن دی وینیل بنزن در آب فوق خالص می باشد. این ذرات پلیمری از لحاظ شیمیایی بی اثر بوده و تعادل شیمیایی خود  را در محیط آبی بدون در نظر گرفتن غلظت، حفظ می کنند .

تجهیزات کدورت سنجی

شرکت مهرگان صنعت آب ارائه دهنده طیف گسترده ای از تجهیزات کدورت سنجی می باشد. این کدورت سنج ها شامل انواع پرتابل و آزمایشگاهی مناسب جهت سنجش کدورت در آزمایشگاهها یا در محل مناسب و همچنین تجهیزات آنلاین جهت مانیتورینگ پیوسته و لحظه ای می باشند. بدین صورت که امکان کنترل  و نظارت پیوسته بر کدورت  و انجام عملیات  اصلاحی در در سریعترین زمان ممکن به هنگام تغییرات و نوسانات برای کاربران فراهم خواهد شد.
همچنین بر حسب تنوع صنعت و نوع نمونه ممکن است روش های متفاوتی از کدورت سنجی مناسب باشد. بر این اساس شرکت مهرگان صنعت آب به ارائه راهکارهایی متنوع و مناسب با نوع کاربری می پردازد تا بهترین و دقیق ترین نتایج حاصل گردد.