مهمترین روش های پایش آنلاین پارامتر COD :

1- روش های شیمی تر از قبیل روش دی کرومات، اکسایش حرارتی (combustion) ، اکسایش با استفاده از هیدروژن پراکساید و ... که هیچ گونه محدودیتی در شناسایی و اندازه گیری انواع ترکیبات آلی ندارند.
2- روش اندازه گیری UV (SAC254 یا سنسورهای Hyper spectral ) که دارای محدودیت در شناسایی و اندازه گیری هیدروکربن های اشباع بوده و امکان بهره برداری از این روش برای طیف وسیعی از پسابهای صنعتی وجود ندارد.
 
 

اندازه گیری آنلاین COD با استفاده از  هیدروژن پراکساید :

یکی از روش های بسیار کارآمد منطبق با استاندارد DWA آلمان و مورد تأیید مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) ، اندازه گیری دقیق میزان بار آلی در انواع نمونه های آب و پساب و بدون محدودیت در نوع نمونه (هیدروکربن های اشباع یا غیراشباع)، استفاده از روش اکسایش باهیدروژن پراکساید و تابش UV به جای به کارگیری مواد اکسنده خطرناک و یا دمای بالا می باشد.در این روش هیدروژن پراکساید در حضور لامپ UV اکسید شده و رادیکال هیدروکسل تولید می شود. رادیکال هیدروکسیل یک اکسنده بسیار قوی بوده و می توانند تمامی انواع ترکیبات آلی را اکسید کند. از سوی دیگر، محصول اکسایش فوق آب و اکسیژن است. این روش به دلیل عدم تولید پساب آلوده یا سمی در اثر واکنش اکسایش جزء روش های شیمی سبز و دوستدار محیط زیست طبقه بندی می گردد.
 
مزایای استفاده از روش هیدروژن پراکساید :
  • · دقت و صحت بالا
  • · عدم مزاحمت یون کلراید با هر غلظتی در اندازه گیری
  • · کاهش چشمگیر مصرف مواد شیمیایی سالیانه واستفاده از مواد شیمیایی بسیار مقرون به صرفه (H2O2, H2SO4) و با هزینه سرویس و نگهداری مناسب
  • · کالیبراسیون خودکار (Auto calibration) و عدم نیاز به نیروی متخصص جهت کالیبراسیون تجهیز
  • · بدون نیاز به هیچ گونه فیلتراسیون ویژه نمونه تحت آنالیز
  • · تولید آب و اکسیژن به عنوان محصول اکسایش و عدم تولید پسماند آلوده و یا سمی
  • · مناسب برای پسابهای صنعتی انواع پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع چوب و کاغذ و صنایع غذایی

”نصب آنالایزر COD جهت پایش خروجی فاضلاب حاوی ترکیبات روغنی“ 

آنالایزر COD جهت پایش خروجی فاضلاب حاوی ترکیبات روغنی به روش اکسیداسیون UV/H2O2   در خروجی پساب واحد  الفین پتروشیمی به  همراه ادوات Conditioning نمونه جهت پایش پساب ورودی به یوتیلیتی منطقه، توسط کارشناسان شرکت مهرگان صنعت آب با موفقیت نصب و راه اندازی گردید.