pH/EC / DO

خلاصه

پارامترهای کنترل کیفیت آب

تمام موجودات زنده برای ادامه حیات نیازمند آب سالم و تمیز هستند لذا آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی بوده که علت مرگ و میر بسیاری در سراسر جهان است.از مهمترین پارامترهای کیفی آب می توان به pH ، EC و DO اشاره نمود که پایش و کنترل این پارامترهای شیمیایی تا میزان قابل توجهی سلامت نمونه آب را مشخص می کند. از سوی دیگر کنترل پارامترهای مذکور در بهبود کیفیت آب پروسه صنایع بسیار مؤثر بوده تا جایی که عدم کنترل کیفی آب پروسه خسارات سنگینی را به صنایع تحمیل می نماید.
 

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

  pH

خاصیت قلیایی یا اسیدی آب وابسته به تعداد یون های H+ در آب بوده که در مقادیر غیرمجاز باعث مشکلاتی نظیر ناراحتی های پوستی و آسیب های مشابه می شود. لذا اندازه گیری این پارامتر در بررسی کیفیت منابع آب، آب شرب و حتی پساب خروجی صنایع بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر میزان اسیدیته آب در حلالیت فلزاتی نظیر آهن در آن بسیار مؤثر بوده که با کنترل میزان pH در آب پروسه (نظیر پروسه های نیروگاهی) میتوان درصد خوردگی و زیان های مالی را به حداقل رسانید

 

هدایت الکتریکی (EC)

هدایت الکتریکی آب یا EC توانایی آب در انتقال جریان الکتریکی بوده که علاوه بر رابطه مستقیم با دما متناسب است با غلظت کل مواد یونیزه شده در آب. در اصل هدایت الکتریکی شاخص رسانایی آب و غلظت یون های محلول (TDS) در آن است. به همین جهت برای اندازه گیری TDS نیز از سنسورهای EC استفاده می شود.برای اندازه گیری هدایت الکتریکی دو روش به کار می روند که اصول اندازه گیری در آن ها بسیار متفاوت است:
  1.   Contacting Conductivity مناسب برای اندازه گیری هدایت الکتریکی در نمونه های آب فوق خالص تا آب شهری (با ثابت سل های 0.01,0.1 و 1.0cm-1)
  2.  Inductive Conductivity مناسب برای اندازه گیری هدایت الکتریکی در آب وفاضلاب با هدایت الکتریکی بالاتر از 200µS/cm


اکسیژن محلول


اکسیژن محلول در آب برای حیات موجوداتی که در آب زندگی می کنند لازم بوده و از سوی دیگر معیاری از خورندگی و آلودگی آب است.گرچه اکسیژن محلول در آب ارتباط مستقیمی با کیفیت آب آشامیدنی ندارد ولی شاخصی است که برای تعیین غلظت مواد آلی در آب استفاده می شود.میزان کم اکسیژن محلول در آب مؤید غلظت زیاد مواد آلی در حال تجزیه در آب است. از سوی دیگر کاهش میزان DO در آب پروسه صنایع به دلیل کاهش میزان خورندگی تأثیر شایانی در کنترل هزینه های تحمیلی به صنعت می باشد.سنسورهای اندازه گیری اکسیژن محلول با دو تکنیک زیر قادر به اندازه گیری اکسیژن محلول می باشند:
  1. روش های الکتروشیمیایی
  2. روش های لومینسانس


انتخاب سنسور مناسب برای اندازه گیری هر سه پارامتر اشاره شده وابسته به کاربری و ویژگی های نمونه بوده که این شرکت به دلیل همکاری با تولیدکنندگان مختلف از قبیل کمپانی های HACH،TriOS، Aqualabo و ... از امکان ارائه سنسورهای مناسب با نیاز مشتری برخوردار است.
 

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط