Turbidity/TSS

خلاصه

کدورت (Turbidity) از ویژگی های فیزیکی آب بوده و معیاری از توانایی آب در عبور دادن نور و یا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب (فارغ از نوع آنها) می باشد. کدورت ناشی از تمامی ذرات معلق در آب با هر سایز و ابعادی است ولی مجموع ذرات معلق در آب با سایز بالاتر از 0.45 میکرون TSS (Total Suspended Solid) نامیده می شود که پارامتری است برای کنترل کیفیت پساب خروجی صنایع. نسبت TSS به Turbidity در نمونه های مختلف متفاوت است ولی می توان برای هر نمونه این نسبت را اندازه گیری و محاسبه نمود.

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

سنجش turbidity و TSS

پارامتر کدورت یکی از مهمترین پارامترهای فیزیکی آب بوده که اهمیت بسزایی در نمونه های آب آشامیدنی، آب های پروسه داروسازی و صنایع نوشیدنی و ... دارد. لذا اندازه گیری این پارامتر نیازمند انتخاب تجهیزی کارامد و متناسب با ویژگی های نمونه است.
از سوی دیگر پارامتر فیزیکی TSS در چند سال اخیر به سبب الزام محیط زیست بر صنایع مختلف به منظور پایش پساب خروجی و کنترل ویژگی های پساب باز گردانده شده به طبیعت نیازمند تجهیزی کارامد با کیفیتی بالا به منظور عملکرد مناسب در نمونه های پیچیده پساب صنایع مختلف می باشد که مهرگان صنعت آب به سبب همکاری با کمپانی های مطرح دنیا امکان ارائه این قبیل از تجهیزات را دارا می باشد.

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط