به دلیل به کارگیری سیستم فیلتراسیون در روش MBR، هیچ بخشی از میکروارگانیسم­های موجود در بیوراکتور  از آن خارج نمی­شود و همین امر سبب افزایش جمعیت آن­ها می شود. این امر چند ویژگی به همراه دارد:

  • افزایش سازگاری میکرو ارگانیسم­های موجود با محیط فاضلاب
  • افزایش جمعیت میکروارگانیسم­های کارآمدی که سرعت رشد پایین دارند  و در شرایط عادی امکان رشد آن­ها در بیوراکتور  فراهم نیست.
  • افزایش جمعیت میکروارگانیسم­های سازگار با محیط فاضلاب بدین ترتیب که رشد انتخابی آن­ها سبب می شود تا جمعیت میکروارگانیسم­های کارآمد و سازگار با مرور زمان بیشتر شود.
به این ترتیب تمام ترکیبات آلی زیست تخریب پذیر (biodegradable) در MBR حذف می شوند حتی ترکیباتی که تجزیه پذیری سختی دارند در این بیوراکتورها تجزیه می­شوند و تنها ترکیبات  non-biodegradable از آن خارج می شوند. این ترکیبات را نیز می توان با به کارگیری سیستم های تصفیه ثانویه حذف نمود.

مزایای عمومی

  • امکان طراحی سیستم تصفیه در فضایی کوچک­تر (حذف حوضچه­های ته نشینی)
  • امکان دستیابی به MLSS بالاتر نسبت به سیستم­های هوادهی لجن فعال
  • عدم دفع لجن فعال همراه با پساب و دستیابی به خروجی فاقد هرگونه ذرات معلق و میکروارگانیسم
  • سرعت متابولیسم بالاتر (به علت عملکرد سیستم در دمای بالاتر)
  • تولید لجن مازاد کمتر و عمر بالاتر لجن
  • امکان تصفیه فاضلاب با بار آلی بسیار زیاد
  • امکان انتقال خروجی به RO یا NF برای تصفیه ثانویه
سیستم های MBR به دو صورت ارائه می شوند: MBR با سیستم فیلتراسیون استغراقی و MBR با سیستم فیلتراسیون جانبی

 پیشنهاد می کنیم مقاله ای مرتبط با کاربردهای این سیستم برای تصفیه شیرابه را اینجا مطالعه نمائید و یا برای دریافت اطلاعات کامل تر با ما تماس حاصل فرمائید.