انتخاب روش مناسب تصفیه

روش های متعددی برای تصفیه شیرابه مورداستفاده قرار گرفته اند که هر کدام از این روش ها مزایا و معیاب خاص خود را دارند. یکی از کارآمد ترین روش های تصفیه شیرابه Membrane BioReactor (MBR) است. MBR یکی از روش های پذیرفته شده در تصفیه شیرابه است. MBR این شرکت ظرفیت MLSS بالایی دارد و رشد گونه‌هایی از میکروارگانیسم که کند است در این سیستم ها بهتر انجام می‌شود. سیستم مجهز به فیلتراسیون پیشرفته (UF) بوده است تا میکروارگانیسم‌ها را از پساب خروجی با کیفیت باالا جداکند. تجزیه بیولوژیکی در سیستم های MBR نسبت به حوضچه‌های لجن فعال کامل‌تر انجام می پذیرد ازین رو خروجی این نوع سیستم های بیولوژیک COD بسیار پایین تری دارند و امکان تجزیه ترکیبات سخت تجزیه پذیر نیز فراهم می شود.
به کارگیری سیستم فیلتراسیون پس از تجزیه بیولوژیک سبب جداشدن تمامی میکروارگانیسم ها، ویروس ها و ذرات معلق دیگر می شود، ازین رو خروجی این سیستم فاقد ذرات معلق بوده و امکان به کارگیری سیستم های تصفیه ثانویه مانند RO و زغال فعال فراهم می باشد.
سیستم های MBR به دو دسته استغراقی (submerged-MBR) و جانبی (Side stream-MBR) تقسیم می شوند که هرکدارم از این سیستم ها ویژگی های خاص خود را به همراه دارند.
سیستم Submerged-MBR برای تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی با آلودگی پایین بسیار کارآمد و موثر هستند اما برای تصفیه فاضلاب های پیچیده از جمله شیرابه، این سیستم ها طول عمر و کارایی بسیار پایین خواهند داشت. درحالی که، سیستم های Side stream-MBR به دلیل انعطاف پذیری بالا، طول عمر زیاد و بازده بسیاربالا در تصفیه، روش هایی کاملا مناسب برای تصفیه فاضلاب های صنعتی پیچیده و شیرابه زباله خواهند بود.پیشنهاد میکنیم مقاله ما در خصوص MBR  را اینجا مطالعه نمائید.