تعداد آیتم ها در هر صفحه

پایش آب پروسه در صنایع نیروگاهی

آب جزء جدایی ناپذیر و پرمصرف در فرآیند تولید انرژی در نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی و واحدهای utility در صنایع مختلف است، به همین جهت کنترل کیفیت آب در تمامی بخش های این فرآیند و بررسی تأثیر کیفیت آب بر حفظ عملکرد و کاهش زمان های توقف تولید انرژی (shut down) از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعات نشان می دهد نزدیک به 60 درصد از توقف ها در نیروگاهها به نوعی ناشی از حضور ناخالصی در آب (مشکلات در تولید آب پروسه) و یا مشکلات آنالیز شیمیایی (عدم اندازه گیری صحیح) است.

پایش COD خروجی فاضلاب حاوی ترکیبات روغنی

اندازه گیری پارامتر COD (Chemical Oxygen Demand) همواره به عنوان شاخصی از میزان آلودگی آبها به ترکیبات آلی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. روش های متعددی برای اندازه گیری COD توسط شرکتهای مختلف ارائه گردیده که بسیاری از آنها از حیث تئوری منطبق با استانداردهای مرجع آزمایشگاهی می باشد ولی باتوجه به پیچیدگی های بهره برداری از آنالایزرهای مختلف به صورت آنلاین (برخط) و لزوم قرارگیری مستمر این تجهیزات در محیطهای صنعتی، مدیریت بهره برداری بهینه از این تجهیزات مستلزم بررسی برخی مسائل قبل از انتخاب یک روش یا تجهیز می باشد. هر یک از این تجهیزات و روش ها در تناسب با کاربری های مختلف دارای معایب و مزایای متفاوت از قبیل : پیچیدگی های روش اندازه گیری، میزان مواد مصرفی سالیانه، مدیریت پسماند ناشی از عملکرد دستگاه، هزینه اولیه بالا، هزینه سرویس و نگهداری و قطعات یدکی گرانقیمت و نیاز به نیروی انسانی متخصص جهت بهره برداری می باشند. این نکات مسائلی هستند که هریک از مشتریان به تناسب امکانات خود می بایست در انتخاب نوع تجهیز مدنظر قرار دهند.

نصب کلرسنج در کارخانه تولید فولاد

نصب کلرسنج آنلاین Aqualabo در کارخانه فولاد به منظور جلوگیری از ایجاد بیوفیلم در خط انتقال آب و کنترل عدم رشد میکروارگانیسم ها در آب

پایش دبی فاضلاب در ورودی تصفیه خانه کارخانه تولید نوشیدنی

نصب سنسور Orakel Submerged Area Velocity کمپانی Detectronic در ورودی تصفیه خانه کارخانه تولید نوشیدنی