کلرزنی

متناسب با غلظت کلر اندازه گیری شده سیستم های تزریق (dosing pumps) ، کلر مورد نیاز را به شکل خودکار به نمونه تزریق می کنند تا علاوه بر تامین سلامت آب آشامیدنی، عوارض جانبی از به کارگیری مقدار اضافی از کلر را به حداقل برسانند. به همین جهت اندازه گیری دقیق و صحیح کلر اهمیت بسزایی دارد. در صورتی که مقدار کلر اندازه گیری شده کمتر از مقدار واقعی باشد، میزان کلر اضافی به نمونه تزریق خواهد شد و برعکس در صورت اندازه گیری بیشتر از مقدار واقعی، تزریق کمتری صورت خواهد گرفت و دراین حالت  احتمال افزایش بیماری های گوارشی ناشی از ارگانیسم ها بسیار بالا می رود.
باید همواره این موضوع را در نظر گرفت که تمامی روش های اندازه گیری دارای مزایا و معایب خود می باشند، و هرکدام از این روشها کاربری خاصی دارند. ازین رو شناسایی گونه های مزاحم در اندازه گیری نیز اهمیت بالایی دارد. به عنوان مثال، گونه های آهن نامحلول می تواند اندازه گیری را در بسیاری از روش های تحت تاثیر قرار دهد.

اندازه گیری کلر آزاد به روش پتانسیواستات

یکی از روشهای بسیار کار آمد در اندازه گیری کلر آزاد، استفاده از سنسورهایی است که براساس روش های پتانسیواستات اندازه گیری را انجام می دهند. این سیستم ها به شکل دو و یا سه الکترودی ارائه میشوند که سیستم های سه الکترودی مزایای بسیار بیشتری از سیستم های دو الکترودی دارند. شکل زیر شماتیکی از سیستم های سه الکترودی را نمایش می دهد. در این سیستم ها برخلاف روش های پتانسیومتری، پلاریزه شدن الکترود کار الزامی است، ازین رو کوچک تر بودن الکترود کار (به خصوص نسبت به الکترود شمارشگر) در اندازه گیری صحیح تاثیر گذار است و سرعت پلاریزاسیون (و در نهایت سرعت اندازه گیری را به شدت کاهش می دهد.

اساس اندازه گیری در سنسورهای S200 Free Chlorine

 در این سنسورها،  ابتدا پلاریزاسیون در سطح الکترود کار آغاز می شود، پس از اینکه پلاریزاسیون کامل شد سنسور آماده اندازه گیری خواهد بود ، در اثر تماس کلر با الکترود کار، جریانی تولید میشود. که مقدار آن متناسب با غلظت کلر در نمونه است. در کنار اندازه گیری کلر، اندازه گیری pH نیز انجام می شود تا تصحیح اثر تغییرات pH بر اندازه گیری انجام گردد. در این سنسورها جهت افزایش طول عمر سنسور کلر، الکترود مرجع سنسورpH برای کلر سنجی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. دراین سیستم ها علاوه بر حذف هزینه های مربوط به غشاء و الکترولیت، به دلیل حضور سیستم شستشوی خودکار و همچنین عدم تماس مستقیم الکترود شمارشگر با نمونه، طول عمر سنسور کلر بسیار بالاتر بوده و هزینه های سرویس و نگهداری سیستم بسیار کمتر می شود.

 

مزایای انحصاری این سیستم :

 
  • *سیستم سه الکترودی با الکترود کار و شمارشگر از جنس طلا و الکترود مرجع شیشه ای
  •  *عدم تماس مستقیم الکترود شمارشگر با نمونه ( عدم تخریب الکترود شمارشگر)
  • * ابعاد الکترود شمارشگر بسیار بزرگتر از الکترود کار است که منجر به اندازه گیری بسیار دقیق و صحیح می شود.
  • * اندازه گیری کلر در کنار اندازه گیری و تصحیح اثر pH
  • *امکان ارائه به شکل سیستم closed-loop  برای بازگرداندن آب به خط بدون نیاز به اقدامات خاص
  • *دارای سیستم شستشو خودکار
  • *تحمل فشاری تا 10 bar
  • *طول عمر بسیار بالای الکترود کار و شمارشگر
  • *امکان گزارش میزان کلر آزاد و کلر فعال (pH5)