تجهیزات پایش منابع آب

خلاصه

تجهیزات پایش منابع آب
پایش منابع آب
پایش کیفی آب (Water Quality Monitoring) فرآیند سیستماتیک جمع آوری، نگهداری و آنالیز نمونه های آب می باشد که به منظور شناسایی خصوصیات کیفی آب انجام می گیرد و به عبارت دیگر همان نظارت بر کیفیت منابع آب می باشد.
پایش کیفیت آب بصورت آنلاین در جهت نظارت مستمر، شامل نمونه برداری مستقیم و کنترل کیفیت از راه دورمی باشد و به بررسی علل بالقوه، تغییرات موجود و تحلیل علت تغییرات کیفی گذشته و همچنین پیش بینی چگونگی تغییرات کیفی آب در آینده می پردازد. از این رو در حال حاضر استفاده از تجهیزات پیشرفته در این خصوص بسیار حائز اهمیت می باشد.
مهمترین اهداف پایش منابع آب

 • - دستیابی به اطلاعات کلیدی جهت حفاظت از منابع آب
 • - شناسایی منابع آلوده کننده و آمادگی لازم جهت پاسخ دهی مناسب
 • - بهینه سازی فرآیند تصفیه آب و کاهش هزینه ها

اشتراک گذاری
 • توضیحات
 • نظرات

پارامترهای کنترل کیفیت منابع آب

از مهمترین پارامترهای پایش کیفی منابع آب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • pH
 • DO
 • TDS
 • Turbidity
 • Phosphate
 • Nitrate,Nitrite
 • Ammonia
 • COD,BOD,TOC

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط