TOC آنالایزر

خلاصه

TOC آنالایزر
بار آلی یکی از شاخص های کنترل کیفیت آب به شمار می رود. بار آلی به TOC، COD و BOD تقسیم می شود. هر کدام از این پارامترها بیانگر حضور بخش مشخصی از ترکیبات آلی به نمونه است.روش های متعدد و متفاوتی برای اندازه گیری شاخص های بار آلی در آب و فاضلاب به کار می روند که هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خاص خود را به همراه دارد. با توجه به تفاوت معنایی در تعریف هر کدام از این شاخص ها، نمی توان ارتباط مستقیم و ثابتی بین آن ها در نظر گرفت. ازین رو بهتر است برای اندازه گیری هرکدام از این شاخص ها، ابزار مناسب اندازه گیری آن استفاده شود.
 

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

TOC

TOC به معنای کل کربن آلی در نمونه می باشد. براساس استانداردهای موجود روش هایی مانند اکسایش در دمای بالا، اکسایش در حضور پرسولفات و تابش UV، اکسایش در حضور پرسولفات و دمای بالا و اکسایش الکتروشیمیایی برای اندازه گیری این پارامتر پیشنهاد شده اند. متناسب با نوع نمونه و بازه اندازه گیری باید روش مناسب انتخاب گردد.

آنالایزر اندازه گیری TOC

دستگاه Hach QbD1200 با کاهش هزینه های کلی اندازه گیری TOC، انجام این تست را برای کاربر بسیار ساده و به صرفه نموده است. این دستگاه  از این جهت منحصربفرد می باشد که تمامی معرف های مورد نیاز (اسید، اکسید کننده و آب مقطر) را با هم مخلوط کرده و در نهایت به جای استفاده از چندین معرف، تنها از یک معرف استفاده می کند.

تئوری اندازه گیری:

اساسا یک نمونه آبی شامل دو نوع کربن می باشد:
  • - کربن معدنی کل (TIC) که ناشی از دی اکسید کربن و کربنات های محلول در آب می باشد.
  • - کربن آلی کل (TOC).
برای اندازه گیری TOC ابتدا باید TIC حذف شود سپس کربن آلی به گاز  دی اکسید کربن تبدیل شده و میزان گاز توسط آشکارساز شناسایی و TOC اندازه گیری شوند.
  از مزایای این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

افزایش اعتماد به نتایج تست TOC:

افزایش اعتماد به نتایج با وجود تنها 2% و 3% انحراف استاندارد در غلظت های 50 ppm و 100 ppm.

کاهش هزینه های کلی:

با صرفه جویی 60 درصدی در هزینه معرف ها و بدون نیاز به نگهداری ماهیانه (انجام سرویس سالیانه) از اتلاف سرمایه جلوگیری می شود.

ساده سازی فرآیند آنالیز:

تسهیل آنالیز با کاهش مراحل آماده سازی و راه اندازی.

صرفه جویی در وقت:

بدون نیاز به اتلاف زمان های طولانی برای انجام کالیبراسیون.  دستگاه  تنها یک بار در سال به کالیبراسیون نیاز دارد. زمان مورد نیاز برای انجام این کالیبراسیون نیز 90 دقیقه می باشد.
 

 
 
 
 

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط