سرویس و کالیبراسیون

خلاصه

سرویس، کالیبراسیون و اعتبارسنجی

انجام کالیبراسیون و اعتبار سنجی تجهیزات به منظور تضمین صحت عملکرد دستگاه و دستیابی به نتایج قابل اعتماد ضرروی است. تنها در صورتی نتایج اندازه گیری قابل استناد و اعتماد است که عملکرد صحیح تجهیز تضمین شده باشد. ازین رو تمامی تجهیزات آنالیز می بایست به صورت دوره ای بررسی و در صورت نیاز کالیبره شوند. بسیاری از آزمایشگاه های مرجع کالیبراسیون با صدور گواهینامه ، صحت عملکرد دستگاه را تضمین می کنند اما جایی که تجهیز دچار هر نوع نقص در عملکرد (در طی کالیبراسیون و یا اندازه گیری) باشد، تنها شرکت هایی توانایی سرویس دستگاه را دارند که با تمامی جزئیات ساخت و اندازه گیری این تجهیزات آشنا باشند.
 

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

سرویس، کالیبراسیون و اعتبارسنجی

شرکت مهرگان صنعت آب به پشتوانه نیروهای مجرب و آموزش دیده امکان انجام سرویس های دوره ای، کالیبراسیون (بدون صور گواهی نامه) و اعتبارسنجی را برای تجهیزات قابل ارائه توسط این مجموعه را  ارائه می نماید.

 

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط