تجهیزات پایش خروجی تصفیه خانه های فاضلاب

خلاصه

تجهیزات پایش خروجی  تصفیه خانه فاضلاب
پایش خروجی تصفیه خانه فاضلاب
بر اساس بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محيط زیست، کليه واحدهاي بزرگ صنعتي و غير صنعتي مشمول، موظفند نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي و تخریب زیست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چارچوب خود اظهاري به سازمان حفاظت محيط زیست ارائه نمایند. به موجب این مصوبه واحدهایي که قابليت و ضرورت نصب و راه اندازي سيستم هاي پایش لحظه اي و مداوم )آنلاین ( را دارند باید  نسبت به نصب و راه اندازي سامانه سيستم هاي مذکور اقدام نمایند.
یکی از زمینه های اصلی فعالیت شرکت مهرگان صنعت آب، ارائه راهکارهای مختلف در این نوع پایش می باشد و در بسیاری از صنایع مانند نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان و ... دارای رزومه می باشد.

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

تجهیزات پایش خروجی تصفیه خانه فاضلاب
از مهمترین پارامترهای خروجی تصفیه خانه فاضلاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
pH
COD,BOD
TSS
EC
DO
 

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط