از آنجایی که NOM از ترکیبات آلی مختلفی تشکیل شده اند پس به طور مستقیم قابل سنجش نیستند اما با استفاده از پارامترهای دیگری امکان بررسی غلظت آنها وجود دارد که در به کارگیری روشهای تصفیه و طراحی تصفیه خانه از آن استفاده می گردد. مهمترین این پارامتر ها در بحث آب TOC می باشد و نهاد های بین المللی الزامات مختلفی را با اهداف متفاوت جهت اندازه گیری و کنترل این پارامتر ارائه کرده اند. از جمله EPA با هدف کاهش DBPs، سازمان جهانی بهداشت در راستای کاهش تشکیل بیوفیلم و استاندارد کیفی آب اتحادیه اروپا با رویکرد ارتقای سطح کیفی آب سنجش پارامتر فوق را پیشنهاد داده اند.

هدف از اندازه گیری TOC

* دستیابی به الزامات کیفی جهت حذف TOC در صنایع مختلف
* بهینه سازی فرآیند انعقاد در تصفیه آب
* بهینه سازی فرآیند گند زدایی  در فرایند تصفیه و کاهش مصرف مواد ضدعفونی کننده
* جلوگیری از تشکیل DBPs
* کاهش احتمال تشکیل  بیوفیلم و کاهش حضور پاتوژنها

 روش های اندازه گیری TOC

به طور کلی اندازه گیری TOC با اکسید کردن نمونه و تبدیل آن به CO2 انجام می گردد که این اکسیداسیون ترکیبات آلی با استفاده از فرآیندهای مختلفی امکان پذیر می باشد.
 بر مبنای این روش ها، کمپانی ها تجهیزات مختلفی را ارائه داده اند که می توان به موارد زیر اشاره نمود که هر یک از آن ها با در نظر گرفتن شرایط، محدودیت ها و مزایایی دارند. لذا با در نظر گرفتن کاربری های مختلف، مناسب ترین روش باید انتخاب گردد:
* روش های احتراق با دماي بالا (High temperature combustion)
*  روش اکسیداسیون UV-Persulfate توسط دتکتور NDIR
*  روش اکسیداسیون UV-Persulfate توسط دتکتور هدايت سنجي
*  اندازه گیری  SAC
* روش های اکسایش پیشرفته

 
توجه داشته باشید، در تمامی این روش ها، اصلی ترین مزاحم در اندازه گیری، کربن معدنی (TIC) است. به همین جهت در تمامی آنالایزرهای طراحی شده (آزمایشگاهی و آنلاین) همواره باید تدابیری جهت حذف TIC پیش از آغاز اندازه گیری TOC دیده شود.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت مهرگان صنعت آب در ارتباط باشید.