متناسب با نوع نمونه، استانداردهای مختلفی برای تعیین کیفیت آب و فاضلاب تدوین شده اند و هرکدام از این استانداردها محدوده مجاز پارامترهای حیاتی از جمله TOC را مشخص نموده اند. به همین جهت درصنایع منختلف، اندازه گیری TOC با اهداف مختلف از جمله موارد زیر انجام می شوند:

* کاهش هدر رفت محصول و مواد اولیه در صنایع غذایی
* دستیابی به کیفیت مورد نیاز در تولید محصول ( تولید آب تزریق در صنایع دارویی)
* دستیابی به الزامات کیفی جهت حذف TOC
* بهینه سازی فرآیند انعقاد در تصفیه آب
* بهینه سازی فرآیند گند زدایی  در فرایند تصفیه و کاهش مصرف مواد ضدعفونی کننده
* جلوگیری از تشکیل DBPs
* کاهش احتمال تشکیل  بیوفیلم و کاهش حضور پاتوژنها

 روش های اندازه گیری TOC

به طور کلی اندازه گیری TOC با اکسید کردن نمونه و تبدیل آن به CO2انجام می گردد که این اکسیداسیون ترکیبات آلی با استفاده از فرآیندهای مختلفی امکان پذیر می باشد.
تجهیزات متعددی توسط کمپانی های مختلف توسعه یافته اند که با استفاده از روش های استاندارد موجود، میزان TOC را اندازه گیری می کنند که هر یک از آن ها محدودیت ها و مزایایی دارند. لذا با در نظر گرفتن این موارد، مناسب ترین روش باید انتخاب گردد.

روش های زیر از جمله روش های رایج در اندازه گیری TOC به شمار می روند:
 
*  روش های احتراق با دماي بالا (High temperature combustion)
*  روش اکسیداسیون UV-Persulfate - دتکتور شناسایی NDIR
*  روش اکسیداسیون UV-Persulfate - دتکتور شناسایی هدايت سنجي
*  روش اکسیداسیون  UV - دتکتور شناسایی هدايت سنجي
*  اندازه گیری  SAC
*  روش های اکسایش پیشرفته
به عنوان مثال در روش های فوق، روش های اکسایش در دمای بالا برای انواع فاضلاب و نمونه های حاوی غلظت بالای یون کلرید گزینه مناسبی هستند در حالی که روش اکسایش با لامپ UV و استفاده از دتکتور EC، رایج ترین روش به کار رفته جهت اندازه گیری TOC در نمونه های آب تزریق (WFI) می باشد.

 
 
جهت مطالعه مقالات ما در خصوص روش های متعدد اندازه گیری TOC می توانید به صفحه LinkedIn این شرکت به آدرس زیر مراجعه نمائید و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت مهرگان صنعت آب در ارتباط باشید.

https://www.linkedin.com/company/mehrgansanatab