شرکت مهرگان صنعت آب از سال 2014 همکاری خود را با مجموعه AQUALABO فرانسه به عنوان با سابقه ترین کمپانی فرانسوی و با تمرکز بر روی تجهیزات آنالیز آزمایشگاهی و آنلاین این کمپانی آغاز نمود. این شرکت از اواسط سال 2018 با گسترس همکاری های خود با گروه AQUALABO، موفق به به اخذ نمایندگی رسمی برای سایر محصولات این کمپانی نیز گشته است.

کمپانی های زیر مجموعه این گروه :
  • *PONSEL: تجهیزات پایش آنلاین و پرتابل آنالیز پارامترهای شیمیایی آب و فاضلاب از جمله pH،EC، DO، Tubidity، Chlorine و ...
  • *SECOMAM: اسپکتروفتومترهای تحقیاتی، صنعتی و دانشگاهی در محدوده های طول موج مرئی و مرئی-ماوارء بنفش
  • *PERAX: سیستم های خوردکار مدیریت از راه دور برای ایستگاه های پایش آب از جمله کنترلر و PLC
  • *AQUALYSE: سیستم های نمونه برداری پرتابل و آنلاین آب و فاضلاب و همچنین فلوم های ونتوری
  • *ORCHIDIS: ساخت محلول های استاندارد و معرف های شیمیایی برای اندازه گیری پارامترهای مختلف شیمیایی برای روش های تیتراسیون، اسپکترفتومتری، الکتروشیمیایی و رنگ سنجی چشمی