میزبان شما در «چهلمین همایش شیمی نیروگاه ها» هستیم.
زمان:9 و 10 بهمن 1397
مکان: تهران- خیابان ستارخان، جنب خیابان شهید جهانی نسب، برق آلستوم سابق-نیروگاه طرشت