فلومترهای التراسونیک از جمله فلومترها پر کاربرد برای محاسبه و کنترل دبی آب و فاضلاب است. به دلیل عدم وابستگی به حضور ذرات، این فلومترها قابلیت عملکرد برای اندازه گیری دبی انواع نمونه های آب (از آب فوق خالص تا آب خام)  و فاضلاب را داراست.
کمپانی Jain Technology به عنوان یکی از پیشگامان در این صنعت به ارائه محصولاتی متنوع می پردازد. دسته بندی محصولات این کمپانی به شرح زیر می باشد:

فلومترهای التراسونیک از نوع Clamp-on و insertion آنلاین

این خانواده از فلومترهای التراسونیک برپایه تکنیک زمان پرواز (Transit time) عمل کرده و برای اندازه گیری دبی آب در خطوط کاملا پر ارائه می شوند.
ویژگی های عمومی این خانواده:
 • - مناسب برای خطوط لوله با قطر 12mm-6000mm
 • - مناسب برای آب و فاضلاب بدون مزاحمت حباب هوا و لجن تا 30%
 • - ذخیره و ارسال داده های اندازه گیری
 • - دقت و صحت بالا در اندازه گیری
 • - همراه با تکنولوژی cross correlation و FFT

فلومترهای التراسونیک از نوع فلنجی آنلاین

این خانواده شامل فلومترهای مناسب برای نصب دائمی بر روی خط می باشند که براساس تکنیک زمان پرواز (Transit time) اندازه گیری را انجام می دهند.
ویژگی های عمومی این خانواده:
 • - فاقد قطعه متحرک
 • - مناسب برای خطوط لوله با قطر 20mm-500mm
 • - دقت و صحت بالادر اندازه گیری
 • - اندازه گیری bidirectional
 • - ذخیره و ارسال داده های اندازه گیری

فلومتر التراسونیک پرتابل

فلومترهای پرتابل التراسونیک این کمپانی جهت اندازه گیری پرتابل دبی آب و همچنین بررسی صحت عملکرد سایر فلومترها قابل استفاده می باشد.
ویژگی های عمومی این خانواده:
 • - سنسورهای التراسونیک با تکنیک زمان پرواز و نصب  clamp-on
 • - مناسب برای خطوط لوله با قطر 20mm-6000mm
 • - باتری با ذخیره انرژی 24 ساعت
 • - دقت و صحت بالادر اندازه گیری (1%)
 • - مناسب برای انواع نمونه های آب و فاضلاب
 • - همراه با تکنولوژی cross correlation و FFT

فلومتر التراسونیک جهت اندازه گیری در کانال های روباز

این تجهیزات با به کارگیری تکنیک انحصاری این کمپانی در روش زمان پرواز و همچنین قابلیت cross correlation در کنار به کارگیری تبدیل فوریه، ابزاری بسیار کارآمد برای اندازه گیری دبی در کانال های روباز می باشد.
ویژگی های عمومی این محصول:
 • - دقت و صحت بسیار بالا
 • - اندازه گیری دبی در کنار اندازه گیری ارتفاع سیال
 • - مناسب برای انواع نمونه آب و فاضلاب
 • - همراه با تکنولوژی cross correlation و FFT
 • - ذخیره و ارسال داده های اندازه گیری

فلومترهای التراسونیک جهت اندازه گیری در خطوط لوله نیمه پر و کانال های استوانه ای شکل انتقال فاضلاب

جدید ترین محصول این کمپانی برای اندازه گیری دبی در خطوط لوله نیمه پر و کانال های استوانه ای با استفاده از تکنیک انحصاری این کمپانی امکان اندازه گیری دبی با دقت بسیار بالا را فراهم می آورد.

ویژگی های عمومی این محصول:
 • - دقت و صحت بالا در اندازه گیری حتی در جریان های بسیار کم
 • - مناسب برای خطوط لوله با قطر 200mm-600mm
 • - ذخیره و ارسال داده های اندازه گیری
 • - همراه با تکنولوژی cross correlation و FFT